Lidmaatschap

Leden van Nestores zijn door het bestuur tot de vereniging toegelaten oud-leden van de NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg, die een uitkering genieten op basis van enige pensioenvoorziening.

Gewone leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Contributie lidmaatschap 2023: € 100,-

Wanneer u belangstelling heeft voor het lidmaatschap, kunt u dit schriftelijk aanvragen bij het bestuur van de vereniging via het bureau. Stuur hiertoe onderstaand aanvraagformulier ingevuld naar het bureau.

Voor wie?

Om toegelaten te worden als lid van Nestores hanteert het bestuur een tweetal criteria. Deze door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde criteria luiden:

  1. Het kandidaat-lid is oud-lid van de NVZD – Vereniging voor bestuurders in de zorg;
  2. Het kandidaat-lid geniet een uitkering op basis van enige pensioenvoorziening.

Nestores kent tevens de mogelijkheid om personen met bijzondere verdiensten voor de gezondheidszorg die niet aan voormelde criteria voldoen, als buitengewoon lid toe te laten.

Beëindiging lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan vóór 1 oktober in verband met de opzegtermijn van drie maanden die Nestores hanteert.

Nestores
Postbus 112
3700 AC  Zeist
info@nestores.nl