Agenda

Nestores organiseert tweemaal per jaar een zorginhoudelijk congres, en daarnaast drie keer per jaar een evenement met een meer sociaal en cultureel karakter. Het accent ligt op de zorginhoudelijke congressen, in de vorm van werkbezoeken aan zorginstellingen. Elk jaar staat één van de zorgsectoren centraal. Nestores is steeds op zoek naar bijzondere locaties en excellente sprekers uit de diverse branches. De gastsprekers zijn in ons gezelschap vaak meer ontspannen dan in ‘het hol van de leeuw’, voelen zich vrij om zich uit te spreken. Dat leidt tot interessante discussies met bijvoorbeeld de directeur van het SCP, een directeur-generaal van het ministerie, een bestuurder van een zorgverzekeraar etc.

En wat Nestores ook bijzonder maakt: de partners zijn bij elke bijeenkomst welkom.